Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

0 Ενεργοποίηση στο IC-2820H Crossband Repeat D-STARIC-2820H Setup

1. Ρυθμίστε την αριστερή πλευρά για 2 μέτρα και την δεξιά πλευρά για να 440MHz.
2. Στο Menu
DV SET MODE βάλτε το Digital Monitor στο AUTO.
3. Ρυθμίστε τη συχνότητα επαναλήπτη με την κατάλληλη διαφορά στην ανάλογη
    πλευρά της μπάντας και επιλέξετε την ως MAIN.
4. Ρυθμίστε τη μη κύρια μπάντα (non-MAIN), σε ένα κανάλι simplex.
5. Για να ενεργοποιήσετε το Crossband Repeat, εκτελέστε τα ακόλουθα:
        1. Βάλτε και τις δύο μπάντες σε FM mode.
        2. Κρατήστε πατημένα τα δύο MAIN BAND (Dial) και στη συνέχεια πιέστε και  
        κρατήστε πατημένο το πλήκτρο F μέχρι να ακουστεί μπιπ από τον πομποδέκτη.
        3. Το σύμβολο Lock θα αναβοσβήνει και σας δείχνει ότι η λειτουργία crossband 
        έχει ενεργοποιηθεί.
        4. Για να βγείτε από τη λειτουργία crossband, πιέστε και κρατήστε πατημένο το 
        πλήκτρο F μέχρι να ακουστεί μπιπ από τον πομποδέκτη.

Ρύθμιση άλλου πομποδέκτη ή φορητού.

1. Ρυθμίστε τη μη κύρια μπάντα (non-MAIN) ίδια με την συχνότητα του 2820.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία DUP (μπορεί να είναι + ή -) και ρυθμίσετε το shift σε 
     0,000MHz. Ο πομποδέκτης θα εκπέμπει και θα λαμβάνει αλλά θα μένει στην ίδια 
     συχνότητα.
3. Ρυθμίστε τον πομποδέκτη για DV λειτουργία.

Καλή επιτυχία!
SV4FFB

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More